Välkommen till Polyföreningen!

Senaste nytt:
Låna en Poly – Digitala enskilda samtal under vecka 48 och 49 2022. Samtalscirkel - Poly 2.0 - Start 20 Januari 2023 och löper 6 veckor framåt. Bokcirkel - Du med Flera av Tanja Suhinina - Start 1 Februari och löper 6 veckor framåt. Klicka på länken (sidans titel) för mer information
Snart är det Stockholm Pride. Vi har sammanställt en lista på polyrelaterade programpunkter.
Polyföreningens digitala maskineri håller på att migrera till en ny server, en funktion i taget
Årsmötet 2022 kommer ske 13 mars 2022 15.00 över Zoom. Här på hemsidan finns och uppdateras dokument och information inför årsmötet.
Innan jul samlade vi resultatet från enkäten, och kokade ned det till ett antal nyckelord som ett försök att summera vad de som fyllt i önskar att Polyföreningen ägnar sig åt.
Föreningen vill (om den ska fortsätta finnas) bli mer aktuell och kunna jobba med det som polycommunityna i Sverige tycker behövs. Därför samlar vi nu, under drygt en månad, in information, åsikter, idéer och drömmar från alla som tycker sig höra till någon typ av flersamt sammanhang. ENKÄTEN ÄR ÖVER, Vi håller på att sammanställa och arbeta vidare på svaren.
© 2023 Polyföreningen · Theme by RL Log in