Välkommen till Polyföreningen!

Polyföreningen för flersamma relationer är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på lika villkor som monogama relationer.
Föreningens styrelse är den administrativa basen för förvaltning av föreningen. Styrelsen ser gärna bildandet av arbetsgrupper för aktiviteter och har möjlighet att bevilja visst ekonomiskt stöd. Om du vill arrangera en aktivitet i föreningens namn kontakta styrelsen.
Kontakt: styrelsen@polyforeningen.org

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum. All kommunikation till medlemmar kommer att ske via mejl.
Frågor om medlemskap: kassor@polyforeningen.org

Föreningen har funnits sedan 2008.
Pressfrågor: ordforande@polyforeningen.org

© 2021 Polyföreningen · Theme by RL Logga in