Arbetsgrupper

Arbetsgrupper som huvudsakligen håller i föreningens verksamhet

25 maj 2021 19:14
Denna arbetsgrupp är en slags "think tank" för föreningens utveckling i stora drag. Här formas och konkretiseras idéerna om vad som ska komma härnäst
9 juni 2022 16:13
Denna arbetsgrupp har hand om tekniken för Polyföreningens digitala existens, med ansvar som omfattar att ha en server med lagom utrymme, backup, DNS, webserver, mail-system, etc... På de här sidorna presenterar arbetsgruppen vad som händer med tekniken och vad som komma ska.
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in