Arbetsgruppen för utveckling av föreningens framtida verksamhet

Inom Polyföreningen pågår just nu ett arbete med att undersöka och utveckla föreningen. Detta för att framöver kanske bli en förening som bättre kan komplettera och utveckla det nuvarande polyengagemang som finns i Sverige.

Publikationer:
4 jan. 2022 14:46
Innan jul samlade vi resultatet från enkäten, och kokade ned det till ett antal nyckelord som ett försök att summera vad de som fyllt i önskar att Polyföreningen ägnar sig åt.
23 sep. 2021 16:03
Föreningen vill (om den ska fortsätta finnas) bli mer aktuell och kunna jobba med det som polycommunityna i Sverige tycker behövs. Därför samlar vi nu, under drygt en månad, in information, åsikter, idéer och drömmar från alla som tycker sig höra till någon typ av flersamt sammanhang. ENKÄTEN ÄR ÖVER, Vi håller på att sammanställa och arbeta vidare på svaren.
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in