Enkät - resultatet

Innan jul 2021 samlade vi resultatet från enkäten, och kokade ned det till ett antal nyckelord som ett försök att summera vad de som fyllt i önskar att Polyföreningen ägnar sig åt.

Tolkningar och idéer, samt ett försöka att gruppera lite mer:

 • Verksamheter:
  • aktiviteter: sociala events och arrangemang: polyfika, picknick, konferenser, fester, gemensamma middagar, knytkalas, tematräffar, kulturella sammanhang...
  • bildning: synliggörande, utbildning, föreläsningar, mentorskap, utbildningsverksamhet i gymnasium / grundskola, ...  Även "intern" utbildning för polys
  • media: synliggörande genom pressreleaser, insändare, ...
  • politik: aktivism, lobbyverksamhet, politiskt deltagande, opinionsbildning, ...
   • lagstiftning: som politik, men specifikt på det juridiska området
   • diskrimineringsfrågor: en särskild titt på det
  • samarbete: hjälpa till att koppla ihop relaterade verksamheter, samarbeta med andra föreningar (RFSL, RFSU, ...), kanske även internationellt?
  • stöd och rådgivning: (personlig?) rådgivning i polyfrågor, vägledning, psykologstöd, hjälp att öppna upp, juridisk rådgivning och skydd, samtalsgrupper(?)
 • Om och inom föreningen:
  • information: information om föreningen och dess syfte behövs, bara en sån sak som att föreningen finns.  En kunskapsdatabas (termer och dylikt, bland annat) behövs också.
  • inkludering: en önskan att föreningen funderar på och formulerar hur den är inkluderande med avseende på kulturer osv.
  • tidning: nån egen medial verksamhet, typ faktisk (nät?)tidning, blogg, nyhetsbrev, ...
 • Övriga återkommande personliga önskemål:
  • billigt: låga ekonomiska krav för att bli medlem
  • lokalt: vill se lokal verksamhet i olika orter (underföreningar? systerföreningar?)
  • riks: vill se rikstäckande verksamhet
  • gemenskap: vill ha kontakt med likasinnade, diskussioner, avslappnade samtal, kanske även tillfälle att dejta
  • trygghet: vill ha en trygg plats för polys

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppens arbete framåt kommer att fokusera på följande:

 1. Utforma / skriva motioner till föreningens årsmöte, som bör vara senast sista mars 2022.
 2. Mindre förslag om förändringar på webben, tekniska tillägg som kan underlätta verksamheter framåt och så vidare.
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in