Välkommen till Polyföreningen!

Polyföreningen för flersamma relationer är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på lika villkor som monogama relationer.

Polyföreningen har funnits sen 2008.

Föreningens styrelse är den administrativa basen för förvaltning av föreningen. Styrelsen ser gärna bildandet av arbetsgrupper för aktiviteter och har möjlighet att bevilja visst ekonomiskt stöd. Om du vill arrangera en aktivitet i föreningens namn kontakta styrelsen.
Kontakt: styrelsen@polyforeningen.org

© 2022 Polyföreningen · Theme by RL Logga in