Arbetsgruppen IT

Denna arbetsgrupp har hand om tekniken för Polyföreningens digitala existens, med ansvar som omfattar att ha en server med lagom utrymme, backup, DNS, webserver, mail-system, etc...  På de här sidorna presenterar arbetsgruppen vad som händer med tekniken och vad som komma ska.

9 juni 2022 16:34
Polyföreningens digitala maskineri håller på att migrera till en ny server, en funktion i taget
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in