Migration pågår!

Polyföreningens digitala tillvaro har varit en delad plats med Richard Levitte's övriga digitala maskineri i många år.  I år (2022) fick Polyföreningen möjlighet att flytta till en egen virtuell maskin, vilket ger utrymme att bestämma väldigt mycket mer själva.

Hittills gjorda migrationer:

  • Webserver (Apache HTTP server) och webmotor (Concrete CMS) plus allt innehåll (alla existerande websidor)
  • Mail (postfix, dovecot + pigeonhole, rspamd, mlmmj)

Kvar att migrera:

  • DNS-server
    Detta har för närvarande låg prioritet
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in